• Πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου της Visa

    Η Visa έχει δεσμευτεί να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και βιώσιμη που επιτρέπει σε όλους, παντού να ευδοκιμούν.

Μικρή επιχείρηση

50 M

Έχουμε δεσμευτεί να παράσχουμε έως το 2023 ψηφιακή στήριξη σε 50.000.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προώθηση της ψηφιακής ισότητας.

Δικαιοσύνη και ένταξη

500 M

Επιτύχαμε τον στόχο μας να προσφέρουμε έως το 2020 πρόσβαση σε λογαριασμούς ψηφιακών πληρωμών σε 500.000.000 ανθρώπους χωρίς τραπεζικό λογαριασμό ή με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Και συνεχίζουμε το έργο μας.

Κοινότητα

85 %

Από το οικονομικό έτος 2021, το 85% των υπαλλήλων μας συμμετείχαν σε προγράμματα της Visa και συνεισέφεραν στις τοπικές κοινότητές τους.