• Πρωτοβουλίες κοινωνικού αντίκτυπου της Visa

    Η Visa έχει δεσμευτεί να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και βιώσιμη που επιτρέπει σε όλους, παντού να ευδοκιμούν.

Θέλουμε όλοι, παντού να ευδοκιμούν

Ο κοινωνικός αντίκτυπος είναι μέρος της δέσμευσης της Visa να προωθεί την χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για όλους και παντού. Εστιάζουμε στην προώθηση πρωτοβουλιών που χρησιμοποιούν την κλίμακα του δικτύου μας, τα προϊόντα, τους χρηματοοικονομικούς πόρους και τη συλλογική εμπειρογνωμοσύνη και δέσμευση των υπαλλήλων μας για να προσεγγίσουμε τους παραδοσιακά μη προνομιούχους, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε πόρους που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των επιχειρήσεων, των κοινοτήτων και της οικονομικής τους ζωής.

Μικρή επιχείρηση

50 M

Έχουμε δεσμευτεί να παράσχουμε έως το 2023 ψηφιακή στήριξη σε 50.000.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προώθηση της ψηφιακής ισότητας.

Δικαιοσύνη και ένταξη

500 M

Επιτύχαμε τον στόχο μας να προσφέρουμε έως το 2020 πρόσβαση σε λογαριασμούς ψηφιακών πληρωμών σε 500.000.000 ανθρώπους χωρίς τραπεζικό λογαριασμό ή με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Και συνεχίζουμε το έργο μας.

Κοινότητα

85 %

Από το οικονομικό έτος 2021, το 85% των υπαλλήλων μας συμμετείχαν σε προγράμματα της Visa και συνεισέφεραν στις τοπικές κοινότητές τους.


Προτεινόμενα προγράμματα και συνεργασίες


Οι υπάλληλοι κάνουν τη διαφορά

Η Visa ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον αντίκτυπο που μπορούν να επιφέρουν οι υπάλληλοι, με τρόπους που τους εμπνέουν, μέσω εθελοντισμού, προσφοράς ή ενδυνάμωσης ατόμων και κοινοτήτων που έχουν ανάγκη.

Visa Foundation