Οι επενδύσεις μας

Ενισχύει όλους, παντού, μέσω εργαλείων ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για δίκαιη πρόσβαση σε αξιόπιστους και βολικούς τρόπους μετακίνησης χρημάτων.

Συνεργάτες στην παγκόσμια συνεργατική κοινότητά μας


Οι υπάλληλοι κάνουν τη διαφορά

Η Visa ενθαρρύνει και υποστηρίζει τον αντίκτυπο που μπορούν να επιφέρουν οι υπάλληλοι, με τρόπους που τους εμπνέουν, μέσω εθελοντισμού, προσφοράς ή ενδυνάμωσης ατόμων και κοινοτήτων που έχουν ανάγκη.

Άδεια εθελοντισμού

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 16 ώρες άδειας εθελοντισμού.

Προγράμματα καθοδήγησης και δανείου

Το εργατικό δυναμικό μας βοηθά με προγράμματα καθοδήγησης για μικρές επιχειρήσεις και δάνεια Kiva.

Dollars for Doers

Οι υπάλληλοι κερδίζουν 10$ ανά ώρα εθελοντισμού για να προσφέρουν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς.


Επίτευξη μετρήσιμου καλού αποτελέσματος

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

50 M

Έχουμε δεσμευτεί να παράσχουμε έως το 2023 ψηφιακή στήριξη σε 50.000.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προώθηση της ψηφιακής ισότητας.

Δικαιοσύνη και ένταξη

500 M

Επιτύχαμε τον στόχο μας να προσφέρουμε έως το 2020 πρόσβαση σε λογαριασμούς ψηφιακών πληρωμών σε 500.000.000 ανθρώπους χωρίς τραπεζικό λογαριασμό ή με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Και συνεχίζουμε το έργο μας.

Κοινότητα

80 %

Από το 2022, ωθήσαμε το 80% των υπαλλήλων μας να συμμετέχει σε προγράμματα της Visa και να συνεισφέρει στις τοπικές κοινότητές τους.*

* Δεδομένα που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022 (οικονομικό έτος 2022), το οποίο διαρκεί από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2022

Ανακαλύψτε το Visa Foundation

Το Visa Foundation επιδιώκει να υποστηρίξει οικονομίες χωρίς αποκλεισμούς όπου όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν παντού.