Μαζί, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για τον πλανήτη μας

Πετύχαμε ουδετερότητα εκπομπών άνθρακα στις δραστηριότητές μας και μετασχηματισμό σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.¹  Και τώρα εργαζόμαστε για την προώθηση του βιώσιμου εμπορίου και την υποστήριξη της επείγουσας δράσης για το κλίμα, όπως και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.