• Κοινωνικός αντίκτυπος

    Η Visa έχει δεσμευτεί να προωθεί μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και βιώσιμη.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

50 M

Έχουμε δεσμευτεί να παράσχουμε έως το 2023 ψηφιακή στήριξη σε 50.000.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προώθηση της ψηφιακής ισότητας.

Δικαιοσύνη και ένταξη

500 M

Πετύχαμε τον στόχο μας να προσφέρουμε έως το 2020 πρόσβαση σε λογαριασμούς ψηφιακών πληρωμών σε 500.000.000 ανθρώπους χωρίς τραπεζικό λογαριασμό ή με ανεπαρκή εξυπηρέτηση. Και συνεχίζουμε το έργο μας.

Κοινωνία

85 %

Ήδη από το οικονομικό έτος 2021, το 85% των υπαλλήλων μας συμμετείχαν σε προγράμματα της Visa  και συνεισέφεραν στις τοπικές κοινότητές τους.