• Αναπτύξτε την επιχείρησή σας

    Λύσεις και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Η Visa και οι εκδότες

Βοηθάμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να πραγματοποιούν πιο άνετες, αξιόπιστες και ασφαλείς καθημερινές συναλλαγές για τους πελάτες τους.

Τεχνολογίες πληρωμών

Εργαλεία που βοηθούν τους εκδότες να χτίσουν την επιχείρησή τους

Υπηρεσίες και λύσεις

Η Visa παρέχει καινοτόμες λύσεις για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.
Overhead view of a set of hands typing on a laptop.
Closeup of an active server rack.
Man kneeling on a hillside grass area petting a dog.

Ασφάλεια δεδομένων

Woman standing at ATM.

Πρόγραμμα δήλωσης εκπροσώπων τρίτου μέρους (Third Party Agent Registration Program)

A woman sitting at a desk in front of a laptop and monitor with high-rise view.

Πόροι