Κέντρο Απορρήτου της Visa

Η Visa σέβεται την εμπιστοσύνη και το απόρρητό σας. Το Κέντρο Απορρήτου βοηθά να κατανοήσετε τη χρήση και κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων. Θα βρείτε συνδέσμους για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Παγκόσμια Ειδοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου

Η Παγκόσμια Κοινοποίηση Ιδιωτικού Απορρήτου μας εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες.
Διαθέτουμε επίσης την Ειδοποίηση Cookie η οποία εξηγεί τις πρακτικές μας αναφορικά με τα cookies, τα tags και παρόμοιους τύπους online δεδομένων που συλλέγουμε.

Μολονότι το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ιδιωτικού Απορρήτου της Visa διασφαλίζει όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε, ορισμένα προϊόντα και πλατφόρμες της Visa έχουν τις δικές τους ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου. Αυτές οι ειδοποιήσεις παραθέτουν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρακαλείστε να διαβάζετε τις ειδοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου που δημοσιεύονται στους ιστότοπους και τις πλατφόρμες μας κατά την εγγραφή σας.

Για να υποβάλετε ένα αίτημα άσκησης δικαιωμάτων απορρήτου σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, προσπελάστε την Πύλη Δικαιωμάτων Απορρήτου.


Επικοινωνήστε με το Παγκόσμιο Γραφείο Απορρήτου της Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.